Ajankohtaista

Tämän sivun tarkoitus on kiinnittää huomio kertaluontoisiin tapahtumiin, jotka muuten jäisivät helposti huomaamatta. Tällaisia ovat muun muassa kesätauot, sekä kertaluontoiset tai satunnaisesti toistuvat tapahtumat. Myös ennakkotietoja tulevasta toiminnasta annetaan.