IKTYS

Jeesus Kristus Jumalan Poika Pelastaja

Sana iktys sisältää kreikkalaiset kirjaimet: Ioota (Ι), Khii (Χ), Theeta (Θ), Ypsilon (Υ), Sigma (Σ)

Kirjaimista IKTYS muodostuu alkukristillinen uskontunnustus:

Kreikkalaisin kirjaimin: Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ

Latinalaisin kirjaimin: Iēsūs Khristos Theū (H)yios Sōtēr

Iktyksen viisi kirjainta ovat uskontunnustuksen sanojen alkukirjaimet.

Uskontunnustus on suomeksi:”Jeesus Kristus Jumalan Poika Pelastaja”

IKTYS wikipediassa